Kanadský Slávik 2011 / Canadian Nightingale 2011S radosťou konštatujem, že Slávik Slovenska za hranicami nášho Slovenska úspešne pokračuje, a v Kanade sa tohto roku uskutoční ďalši ročník súťaže. Laureáti minuloročného Slávika boli úžasní a ja sa už teším na nové talenty.

Dovoľujem si vysloviť srdečnú vďaku organizácii Slovak House, ktorá sa o tento odvážny čin postarala, ako i poďakovať Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, za finančnú podporu tohto projektu.

Vám, mladým Kanadským Slávikom budem tuho držať palce a pevne verím, že sa mi čoskoro podarí prísť do Kanady spoločne si s vami zaspievať.

Váš
Peter Dvorský,
garant Kanadského Slávika 2011