Kanadský Slávik 2009 / Canadian Nightingale 2009

Výsledky speváckej súťaže Kanadský Slávik 2009:

Kategória I (deti od 4 do 9 rokov)
Zlatý Kanadský Slávik: MIRIAM BRAZINA
Strieborný Kanadský Slávik: IZABELA ZUBEK
Bronzový Kanadský Slávik: NIKOL
KA SWEKLA

Kategória II (deti od 10 do 16 rokov)
Zlatý Kanadský Slávik: DANIELA PASTOR
Strieborný Kanadský Slávik: PETER BRAZINA
Bronzový Kanadský Slávik:
TOMAS BAKOS

Cena Poroty: BARBORKA BENADA

Garantom podujatia sa stal tak ako na Slovensku Peter Dvorský
a na podujatie finančne prispel Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Photos by Klaudy Krbata